Label archieven: Pensioensoorten

Feed abonnement
Kamervragen premieovereenkomst voor pensioenen (Defined Contribution-regeling)

Kamervragen premieovereenkomst voor pensioenen (Defined Contribution-regeling)

Een groot aantal werknemers neemt op dit moment deel aan een pensioenregeling waarbij de werkgever een uitkering heeft toegezegd (Defined Benefit-regeling). Naar verwachting zal dit aantal afnemen, omdat steeds meer werkgevers vanuit kostenoverwegingen overstappen van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst. Het is niet per definitie zo dat daarmee de premiebedragen ... Lees meer »

Groen licht Commissie Gelijke Behandeling voor convenant Verbond van Verzekeraars dekking uitlooprisico

Groen licht Commissie Gelijke Behandeling voor convenant Verbond van Verzekeraars dekking uitlooprisico

Het Verbond van Verzekeraars (het VvV) heeft de Commissie Gelijke Behandeling (hierna: de CGB) gevraagd of het conceptconvenant in- en uitlooprisico van arbeidsongeschikte werknemers een verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte oplevert. In dit convenant zijn afspraken opgenomen over het arbeidsongeschiktheidspensioen en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De ... Lees meer »

Verzamelwet pensioenen 2012: probleem van mogelijk gat in dekking partnerpensioen op risicobasis bij baanwisseling onderkend

Verzamelwet pensioenen 2012: probleem van mogelijk gat in dekking partnerpensioen op risicobasis bij baanwisseling onderkend

De verzekering van het partnerpensioen op risicobasis eindigt op het moment waarop de werknemer uit dienst treedt. Bij baanwisseling vervalt de dekking van het partnerpensioen op risicobasis, in tegenstelling tot het partnerpensioen op opbouwbasis. Als de deelnemer na deze baanwisseling overlijdt, ontvangt de partner dus geen uitkering op basis van ... Lees meer »

Naar boven scrollen