Voorlichting aan (gewezen) deelnemers: kwestie van vertrouwen

Voorlichting aan (gewezen) deelnemers: kwestie van vertrouwen

Werkgevers en/of pensioenuitvoerders zullen op veel momenten de (gewezen) deelnemers moeten informeren over hun pensioen, zoals bij indiensttreding, de (vijf)jaarlijkse verstrekking van overzichten, ontslag en (vroeg)pensioen. Zij zullen er voor moeten zorg dragen dat deze voorlichting volledig in overeenstemming is met wat in de verhouding tussen werkgever en werknemer is ... Lees meer »

Fiscale pensioenrichtleeftijd 67 jaar in 2014

Fiscale pensioenrichtleeftijd 67 jaar in 2014

Het kabinet heeft op 31 januari 2012 ingestemd met het verzoek van de gezamenlijke pensioenuitvoerders om de verhoging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 65 naar 66 en vervolgens naar 67 jaar niet in twee stappen (2013 en 2015), maar in één stap (2014) te doen. Reden is vermindering van de ... Lees meer »

Bijstorten door werkgever bij onderdekking: pensioenfonds kan dit niet altijd afdwingen

Bijstorten door werkgever bij onderdekking: pensioenfonds kan dit niet altijd afdwingen

Het is inmiddels duidelijk geworden dat de kredietcrisis hevige gevolgen heeft gehad voor de pensioenwereld. De dalende aandelenkoersen en de lage marktrente heeft menig pensioenfonds in een situatie van onderdekking gebracht. Pensioenfondsen dienen alles in het werk te stellen om alsnog uit de onderdekking te raken. Zo moeten pensioenfondsen in ... Lees meer »

Verzamelwet pensioenen 2012: probleem van mogelijk gat in dekking partnerpensioen op risicobasis bij baanwisseling onderkend

Verzamelwet pensioenen 2012: probleem van mogelijk gat in dekking partnerpensioen op risicobasis bij baanwisseling onderkend

De verzekering van het partnerpensioen op risicobasis eindigt op het moment waarop de werknemer uit dienst treedt. Bij baanwisseling vervalt de dekking van het partnerpensioen op risicobasis, in tegenstelling tot het partnerpensioen op opbouwbasis. Als de deelnemer na deze baanwisseling overlijdt, ontvangt de partner dus geen uitkering op basis van ... Lees meer »

Individuele waardeoverdracht pensioen: minister heeft oog voor bijbetalingsproblematiek

Individuele waardeoverdracht pensioen: minister heeft oog voor bijbetalingsproblematiek

De wetgever beoogde bij de introductie van het recht op waardeoverdracht in 1994 pensioenverlies voor de werknemer bij verandering van de werkkring tegen te gaan. Hierdoor wordt de arbeidsmobiliteit van met name oudere werknemers bevorderd. Vanuit werkgeversoptiek valt echter te betwijfelen of de arbeidsmobiliteit thans niet juist belemmerd wordt. Werkgevers ... Lees meer »

Situatie rond wijziging van pensioen dat is ondergebracht bij ondernemingspensioenfonds ontrafeld

Situatie rond wijziging van pensioen dat is ondergebracht bij ondernemingspensioenfonds ontrafeld

In het Nederlands Juristenblad is deze week (NJB, 14) een wetenschappelijk hoofdartikel van Frédérique Hoppers en Henk Hoving geplaatst. Het artikel heeft de titel “Pensioenwet ingehaald door de praktijk”, met als ondertitel “Knelpunten wijziging arbeidsvoorwaarde pensioen bij ondernemingspensioenfondsen”. Wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen is een actueel onderwerp. Inmiddels heeft een ... Lees meer »

Veranderend Pensioen en Communicatie

Veranderend Pensioen en Communicatie

Op dinsdag 25 januari 2011 heeft Henk Hoving als spreker deelgenomen aan de conferentie Communicatie van Pensioenen 2011, georganiseerd door het Institute for International Research (IIR) te Amsterdam. Henk nam deel aan de forumdiscussie tijdens het ochtendprogramma over het onderwerp “Transparantie, hoor waarover u dit jaar wel en niet moet ... Lees meer »

Stamrechtruimte bij oudere werknemer beperkt; ook relevant voor banksparen en levensloop

Stamrechtruimte bij oudere werknemer beperkt; ook relevant voor banksparen en levensloop

Ontslaguitkeringen worden vaak aangewend als storting op een stamrecht. De Belastingdienst (kennisgroep pensioenen) heeft op 7 december 2010 in een ‘Handreiking’ kenbaar gemaakt hoe in de praktijk om te gaan met de stamrechtvrijstelling van artikel 11 lid 1 sub g Wet op de Loonbelasting 1964. Deze handreiking is met name van belang voor ontslaguitkeringen aan oudere werknemers met de pensioendatum in het zicht. Lees meer »

Naar boven scrollen