Overgang wijzigingsbevoegdheid (aan ondernemingspensioenfonds)

Het komt vaak voor dat in de arbeids-/pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer verwezen wordt naar het geldende pensioenreglement. Met andere woorden, de inhoud van de pensioentoezegging van de werkgever wordt niet concreet benoemd, er is alleen de bedoelde verwijzing naar het pensioenreglement. In die situatie kan het voorkomen dat de eenzijdige wijzigingsbevoegdheid van de werkgever is overgedragen aan het bestuur van het ondernemingspensioenfonds. Hierbij treden diverse knelpunten op. Allereerst de vraag of de eenzijdige wijzigingsbevoegdheid wel overgedragen is aan het bestuur van het ondernemings­pensioenfonds.
Bij een bevestigend antwoord is de vervolgvraag welke maatstaf door het bestuur van het onder­nemingspensioenfonds gehanteerd moet worden (de versterkte eis van een zwaarwichtig belang?). Zie hierover het artikel in het NJB.

Naar boven scrollen