Onderscheid pensioenregeling bij verzekeraar en bij pensioenfonds

Pensioenuitvoerder kan zijn een (multi)ondernemingspensioenfonds, een bedrijfstakpensioen­fonds, een (pensioen)verzekeraar met zetel in Nederland en een Premiepensioeninstelling (PPI, sinds 1 januari 2011).
Belangrijk verschil van een pensioenregeling die ondergebracht is bij een verzekeraar ten opzichte van de andere pensioenuitvoerders is, dat de (pensioen)verzekeraar niet kan overgaan tot korting van opgebouwd pensioen.

Artikelen met het onderwerp Pensioenregeling:


Naar boven scrollen