Korting

Korting van pensioen is alleen mogelijk door pensioenfondsen als laatste middel. Alle overige beschikbare sturingsmiddelen van het pensioenfonds moeten eerst zijn ingezet om uiterlijk binnen één jaar te voldoen aan de vereisten van een minimaal vereist vermogen (dekkings­graad van tenminste 105%). Bijstorting door de werkgever komt dan nadrukkelijk ook in beeld. Het gaat erom dat het pensioenfonds de werkgever moet kunnen aanspreken tot bijstorting. Vaak is hierin niet met zoveel woorden voorzien (in de uitvoeringsovereenkomst). Indien bijstorting door de werkgever op verzoek van het pensioenfonds niet mogelijk is, kunnen de werknemers wellicht een rechtstreeks beroep op de werkgever doen om de korting door het pensioenfonds te compenseren. Dit is afhankelijk van de formulering van de pensioenafspraak tussen werkgever en werknemer. Indien sprake is van een harde toezegging van uitkeringsrechten vanaf de pensioendatum of de hoogte van het pensioenkapitaal op de pensioendatum, is een rechtstreekse aanspraak van de (gewezen) werknemers ten opzichte van de werkgever een mogelijkheid.

Artikelen met het onderwerp Korting:


Naar boven scrollen