Soorten pensioenuitvoerders

Het begrip pensioenuitvoerder is beperkt tot een (multi)ondernemingspensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds, een (pensioen)verzekeraar met zetel in Nederland en een Premie­pensioeninstelling (PPI, sinds 1 januari 2011). Een (multi) ondernemingspensioenfonds is een samenvoeging van meerdere ondernemingspensioenfondsen.

Een PPI mag alleen een pensioenregeling met het karakter van een premieovereenkomst uitvoeren, zonder hiervoor zelf het risico te dragen.

Het onderscheid tussen verzekeraars en pensioenfondsen is van belang, omdat niet alle bepalingen in de Pensioenwet van toepassing zijn op een verzekeraar. De bepalingen in de Wet financieel toezicht zijn weer wel van toepassing op de verzekeraar (met uitzondering als sprake is van de verhouding verzekeraar-aanspraakgerechtigde), maar niet op het pensioenfonds. Bovendien houden sociale partners bij onderbrenging bij het pensioenfonds grip op de uitvoering van de pensioenregeling, welke grip ontbreekt bij onderbrenging bij de verzekeraar. Daar staat tegenover dat bij uitvoering door de verzekeraar (veelal meer dan bij een pensioenfonds) de focus ligt op de pensioenovereenkomst. De verzekeraar mag immers in beginsel alleen dat uitvoeren wat in de pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer is overeengekomen.

Artikelen met het onderwerp Pensioenuitvoerder:


Naar boven scrollen