Onderbrengingsplicht

Pensioen moet juridisch beoordeeld worden in de driehoeksverhouding werkgever-werknemer-pensioenuitvoerder. Belangrijk uitgangspunt van pensioen is de wettelijke plicht van de werkgever het pensioen (vermogen) buiten het ondernemingsrisico te brengen bij een pensioenuitvoerder: de onderbrengingsplicht van de werkgever. Doel is dat de pensioengelden niet voor andere doeleinden kunnen worden aangewend door de werkgever. In geval van een faillissement van de werkgever mag het opgebouwde pensioen niet in de failliete boedel terechtkomen (en dan vaak verloren gaan).

Uitvoeringsovereenkomsten worden veelal slechts voor de duur van 5 jaar gesloten. Met het oog op een eventueel besluit tot niet-verlenging is het van belang na te gaan wat hierover geregeld is in de exit-bepalingen in de uitvoeringsovereenkomst. Werkgevers dienen de uitvoeringsovereenkomst tijdig te verlengen om aan hun onderbrengingsplicht te kunnen (blijven) voldoen.

Artikelen met het onderwerp Onderbrengingsplicht:

  • Geen artikelen.

Naar boven scrollen