Duur en einde uitvoeringsovereenkomst (inclusief exit-bepalingen)

Tussen de werkgever en de pensioenuitvoer moet een schriftelijke uitvoeringsovereenkomst gesloten worden. Deze verplichting geldt niet, indien sprake is van een verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds op grond van de Wet Bpf. In dat geval kan een uitvoeringsreglement worden opgesteld. In de uitvoeringsovereenkomst moeten o.a. opgenomen worden de voorwaarden die gelden bij beëindiging van een met een verzekeraar gesloten contract. De belangen van zowel de verzekeraar als de werkgever moeten vanuit actuarieel en bedrijfseconomisch oogpunt op evenwichtige wijze gewaarborgd worden door rekening te houden met de overige voorwaarden, de gehanteerde tarieven en de winstdelingsvorm. Afgesproken kan worden dat niet of juist wel wordt meegewerkt aan een collectieve waarde­overdracht bij beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst. Bestaat deze mogelijkheid, dan moeten de voorwaarden van deze collectieve waardeoverdracht worden beschreven. De belangen van werkgever en (pensioen)verzekeraar moeten vanuit actuarieel en bedrijfs­economisch oogpunt op evenwichtige wijze worden gewaarborgd.

Artikelen met het onderwerp Uitvoeringsovereenkomst:


Naar boven scrollen