Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen kan worden onderverdeeld in partnerpensioen en wezenpensioen. Het partnerpensioen is een geldelijke, vastgestelde uitkering voor de echtgenoot, de (geregistreerde) partner, de gewezen echtgenoot, de gewezen geregistreerde partner of gewezen partner wegens het overlijden van de werknemer of gewezen werknemer (artikel 1 Pensioenwet). Naast een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan de pensioenovereenkomst vermelden wanneer nog meer sprake is van een partnerrelatie. Indien een pensioenovereenkomst voorziet in een partnerpensioen ten behoeve van een niet-gehuwde of niet-geregistreerde partner, dan gelden voor deze partner dezelfde rechten en plichten als voor een gehuwde of geregistreerde partner.

Overigens kent de Wet op de Loonbelasting weer een eigen definitiebepaling van het begrip nabestaande (artikel 18 Wet op de Loonbelasting). Het is vanuit fiscaal oogpunt van belang dat pensioen ten behoeve van de partner tevens valt onder het partnerbegrip in de Wet op de Loonbelasting. Ook is het vanuit fiscaal oogpunt van belang dat het partnerpensioen niet bovenmatig is (niet meer dan 70% van het ouderdomspensioen).

Het partnerpensioen kan worden onderverdeeld in een partnerpensioen op opbouwbasis en een partnerpensioen op risicobasis. Bij een partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd, wordt niets opgebouwd. Er wordt alleen het risico verzekerd dat de deelnemer in de verzekerde periode komt te overlijden. Met het oog op de uitruilmogelijkheid van artikel 60 Pensioenwet (uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen) komt partnerpensioen op risicobasis (in plaats van op opbouwbasis) steeds vaker voor.

Artikelen met het onderwerp Nabestaandenpensioen:


Naar boven scrollen