Wachttijd, toetredingsleeftijd

Het is mogelijk dat de werknemer nog geen (ouderdoms)pensioen verwerft, bijvoorbeeld indien de werknemer jonger is dan 21 jaar en volgens de pensioenovereenkomst pas vanaf die leeftijd pensioen opgebouwd wordt. Ook is het mogelijk dat het salaris lager is dan de vastgestelde franchise. In die situatie dient de werkgever de werknemer wel binnen één maand na de start van de werkzaamheden te informeren over het pensioenaanbod en aan te geven aan welke voorwaarden voldaan moet zijn voordat pensioen verworven kan worden. Ook is het mogelijk dat de pensioen­regeling een wachttijd voor ouderdomspensioen heeft. Dit is een periode waarin de werknemer wel al in dienst is maar nog geen pensioen opbouwt. De wachttijd is maximaal 2 maanden. Vanaf de derde maand wordt pensioen opgebouwd. Ook kan sprake zijn van een drempelperiode (eveneens maximaal 2 maanden). Na de drempelperiode bouwt de werknemer vanaf de start van de werkzaamheden pensioen op. Voor het arbeidsongeschiktheids- en het nabestaandenpensioen is een wachttijd niet toegestaan.

Naar boven scrollen