Omkeerregel

Pensioenregelingen kennen een fiscale faciliëring. In het Nederlandse pensioenstelsel worden pensioenaanspraken in fiscale zin behandeld als uitgesteld loon. Belangheffing vindt niet plaats op het moment van het toekennen van de pensioenaanspraak, maar op het tijdstip van het genieten van de pensioenuitkering. Dit is de kern van de zogenaamde fiscale omkeerregel (artikel 11 Wet op de Loonbelasting). Dit heeft tot gevolg dat betaalde premies en daarmee samenhangende aanspraken op het moment van het ontstaan van die aanspraken niet worden aangemerkt als loon. Pas als het pensioen tot uitkering komt, worden belasting en premies geheven over de periodieke uitkeringen.

Artikelen met het onderwerp Omkeerregel:

  • Geen artikelen.

Naar boven scrollen