Ontslag of ontbinding

Indien geen beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt gesloten, maar de arbeidsovereenkomst eindigt door opzegging na een verkregen ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf, kan een werknemer een kennelijk onredelijk ontslagprocedure starten en schadevergoeding vorderen. De pensioenschade die een werknemer lijdt door de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan hierbij onderwerp van discussie zijn. Dit geldt ook voor de situatie waarin een werkgever de kantonrechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Artikelen met het onderwerp Ontslag of ontbinding:

  • Geen artikelen.

Naar boven scrollen