Beëindigingsovereenkomst

Het is raadzaam dat werknemers zich laten adviseren over de gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de pensioendeelneming. Aan het aspect pensioen dient in de beëindigingsovereenkomst aandacht besteed te worden, bijvoorbeeld ten aanzien van de affinanciering, de eventuele waardeoverdracht (en de uitsluiting daarvan) en een eventuele bekostiging van de vrijwillige voortzetting van de pensioendeelneming. Naast het belang de afspraken helder en eenduidig in de beëindigingsovereenkomst te verwoorden, zal ook aandacht besteed moeten worden aan de juridische en fiscale (on)mogelijkheid dergelijke afspraken te maken. In de regel geldt het adagium “afspraak is afspraak”, derhalve ook als de afspraak (bijvoorbeeld) fiscaal niet gefacilieerd is.

Voor de hoogte van de beëindigingsvergoeding kan de kantonrechtersformule als leidraad gehanteerd worden. Werkgevers kunnen hierbij rekening houden met het zogenoemde “pensioenplafond”. Dit betekent – kort gezegd – dat indien de hoogte van de kantonrechtersformule hoger uitpakt dan het salaris tot de pensioenleeftijd, er redenen zijn het aan te bieden bedrag af te toppen tot de hoogte van het salaris tot de pensioenleeftijd.

Artikelen met het onderwerp Beëindigingsovereenkomst:

  • Geen artikelen.

Naar boven scrollen