Bestuur pensioenfondsen

Op 24 februari 2012 heeft minister Kamp het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel is gericht op een versterking van de deskundigheid en het intern toezicht, een adequatere vertegenwoordiging van alle risicodragers en een betere stroomlijning van taken en organen. Op basis van dit wetsvoorstel bestaat een keuzemogelijkheid tussen twee modellen, het onafhankelijk bestuursmodel en het paritair bestuursmodel. Voor meer informatie over deze nieuwe bestuursmodellen wordt verwezen naar het artikel “Nieuw governancemodel pensioenfondsen” op dit kennisportal.

Artikelen met het onderwerp Bestuur pensioenfondsen:

  • Geen artikelen.

Naar boven scrollen