Aansprakelijkheid fondsbestuur

De aansprakelijkheid van fondsbestuurders wordt beheerst door de algemene regels van het rechtspersonen- en civiele recht. Voor interne aansprakelijkheid wordt verwezen naar artikel 2:9 BW. Externe aansprakelijkheid (bijvoorbeeld richting deelnemers) kan gegrond worden op een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW. Aansprakelijkheid wordt in de regel uitsluitend aangenomen indien de fondsbestuurder een ernstig verwijt te maken valt. Bij de beoordeling van deze aansprakelijkheid zal mede bepalend zijn de vraag of de bestuurder gehandeld heeft overeenkomstig de norm van evenwichtige belangenbehartiging in de zin van artikel 105 Pensioenwet.

Artikelen met het onderwerp Aansprakelijkheid fondsbestuur:

  • Geen artikelen.

Naar boven scrollen