Uitleg pensioenreglement

In de praktijk kan discussie ontstaan over de uitleg van bepalingen in het pensioenreglement. In de rechtspraak is bepaald dat de uitleg plaatsvindt op basis van de zogenoemde ‘cao-norm’. Dit betreft een uitleg op basis van objectieve maatstaven. Naast een grammaticale uitleg in het licht van de tekst van het gehele reglement, kan ook betekenis worden toegekend aan de bedoeling van partijen (mits deze kenbaar is) en de aannemelijkheid van de verschillende rechtsgevolgen die uit een bepaalde uitleg volgen.

Daarnaast dient de werkgever duidelijk te communiceren in de communicatie over de arbeidsvoorwaarde pensioen en ervoor zorg te dragen dat deze communicatie volledig in lijn is met het pensioenreglement. Gebeurt dit niet, dan loopt de werkgever het risico dat de werknemers aan deze communicatie zelfstandige rechten kunnen ontlenen.

Artikelen met het onderwerp Pensioenreglement:


Naar boven scrollen