Toeslagverlening

De informatie over toeslagverlening in de startbrief moet betrekking hebben op:

  • het ambitieniveau en de voorwaarden die gelden bij toeslagverlening;
  • de wijze van financiering van voorwaardelijke toeslagverlening en de hoogte van eventuele reservering voor de voorwaardelijke reservering in relatie tot de benodigde reservering;
  • de verwachtingen ten aanzien van toekomstige toeslagverlening;
  • de toeslagverlening over de afgelopen drie jaar, waarbij wordt aangegeven of dit in overeenstemming is geweest met het gepresenteerde toeslagenbeleid.

Verder geldt in meer algemene zin dat informatie over toeslagverlening in ieder geval uitgedrukt moet worden in een kwalitatieve en beeldende maatstaf (artikel 48 Pensioenwet). Dit is uitgewerkt in de Regeling Pensioenwet, waarin een toeslagenlabel en voorwaardelijkheidsverklaring is geïntroduceerd.

Artikelen met het onderwerp Toeslagverlening:

  • Geen artikelen.

Naar boven scrollen