Vrijstelling

Aan het bedrijfstakpensioenfonds is de wettelijke taak opgedragen in voorkomende situaties vrijstelling te verlenen. Onderscheid moet worden gemaakt tussen gevallen waarin recht bestaat op vrijstelling en gevallen waarin het bedrijfstakpensioenfonds tot vrijstelling bevoegd is, maar niet verplicht. Verplichte vrijstellingsgronden zijn een al bestaande pensioenvoorziening, in verband met groepsvorming, in verband met een eigen cao en in verband met onvoldoende beleggingsrendement. Aanvullend hierop gelden per vrijstellingsgrond specifieke voorwaarden (zoals in een aantal gevallen de eis van een actuarieel gelijkwaardige pensioenregeling). Voor het hanteren van de vrijstellingsbevoegdheid kan het bedrijfstak­pensioenfonds beleidsregels vaststellen. Tegen een besluit van het bedrijfstakpensioenfonds op het verzoek tot vrijstelling staat beroep bij de bestuursrechter te Rotterdam open (artikel 26 Wet Bpf).

Artikelen met het onderwerp Vrijstelling:


Naar boven scrollen