Dwangbevel, verzet

De verplichte bijdrage dient na aanmaning per aangetekende brief binnen 30 dagen te worden voldaan. Zo niet, dan kan het bedrijfstakpensioenfonds de premie op eenvoudige en weinig kostbare wijze invorderen door middel van een dwangbevelprocedure. Deze is vergelijkbaar met de dwangbevelprocedure die de Belastingdienst ten dienste staat. Het dwangbevel levert een executoriale titel op, die met de sterke arm ten uitvoer gelegd kan worden. Verzet is mogelijk binnen 30 dagen bij de kantonrechter van de rechtbank. Tijdig ingesteld verzet schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel niet.

Artikelen met het onderwerp Dwangbevel:

  • Geen artikelen.

Naar boven scrollen