Stelsel

De AOW is het belangrijkste pensioen in de eerste pijler, het collectieve staatspensioen voor 65-plussers. De AOW wordt gefinancierd op basis van een omslagstelsel door premiebetaling van alle belastingplichtige ingezetenen in Nederland die jonger zijn dan 65 jaar en door een bijdrage uit de algemene middelen van de rijksoverheid. De hoogte van de AOW is afhankelijk van het al dan niet gehuwd zijn (inclusief samenwonen) en gekoppeld aan een percentage van het minimumloon.

Artikelen met het onderwerp Stelsel:

  • Geen artikelen.

Naar boven scrollen