AOW-leeftijd

Het kabinet heeft op 25 maart 2009 aangekondigd de AOW-leeftijd geleidelijk te willen verhogen van 65 jaar naar 67 jaar. Op 10 juni 2011 sloten het kabinet en de sociale partners een pensioenakkoord, waarin de huidige pensioen- en AOW-leeftijd van 65 jaar in 2020 wettelijk wordt verhoogd naar 66 jaar en in 2025 (naar verwachting) naar 67 jaar. Om de 5 jaar wordt bekeken of de pensioenleeftijd verder moet worden verhoogd wegens de stijgende levensverwachting. Inmiddels hebben de fracties van VVD, CDA, D66, Groen Links en Christen Unie ingestemd met een begrotingsakkoord. Dit akkoord is in hoofdlijnen uitgewerkt in het Stabiliteitsprogramma, dat op 27 april 2012 is gezonden naar de Tweede Kamer en de Europese Commissie. In 2013 zal de AOW-leeftijd met 1 maand verhoogd worden. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd jaarlijks stapsgewijs zodanig worden verhoogd, dat uiterlijk in 2019 de pensioengerechtigde AOW-leeftijd van 66 jaar wordt bereikt, en in 2024 die van 67 jaar.

Artikelen met het onderwerp AOW-leeftijd:


Naar boven scrollen