Pensioen

Pensioen is dagelijks in het nieuws, maar de kennis over pensioen is nog steeds beperkt.
De toegenomen belangstelling voor pensioen hangt samen met de discussie over de houdbaarheid van ons unieke Nederlandse pensioenstelsel. Zekerheid over een goed en waardevast pensioen bestaat niet meer door:

  • de recente economische en financiële crises;
  • onze nog steeds toenemende hoge gemiddelde levensverwachting;
  • de historisch zeer lage stand van de korte rente.

De toegenomen belangstelling voor pensioen gaat dieper en heeft ook te maken met meer fundamentele vragen en hierop in het verleden gegeven antwoorden. Wij doelen op actuele vragen met een grote persoonlijke en maatschappelijke betekenis, zoals hoelang moet ik of moeten we werken alvorens met pensioen te gaan, hoeveel inkomen heb ik of hebben we nodig vanaf de datum van pensionering, door wie is of wordt dit pensioeninkomen betaald en in welke mate spreken collectiviteit en solidariteit hierbij een rol?

Meedenken en meepraten over pensioen vereisen kennis van zaken, weten waarover de pensioendiscussies gaan en hoe deze zijn ingebed in de wet- en regelgeving.

De pensioenkennispagina van Dirkzwager bevat relevante juridische informatie voor een brede doelgroep: werkgevers, pensioenuitvoerders, werknemers/deelnemers, pensioengerechtigden en pensioenadviseurs. Het gaat om een praktische uitwerking van pensioen in de tweede pijler (opgebouwd tijdens het werkzame leven in loondienst). De kennispagina is opgebouwd in 12 hoofdonderwerpen, waarin op actuele zaken wordt ingegaan, zoals pensioen bij ontslag, wijziging van een pensioenregeling, de check die moet worden uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een verplichte deelneming in een bedrijfstak-pensioenfonds, korting op pensioen, communicatie over pensioen, toezicht door DNB en AFM etc.

De kennispagina zal wekelijks worden aangevuld met bijdragen over actuele onderwerpen. Reacties van onze lezers zijn uiteraard zeer welkom.

Veel leesplezier!

Henk Hoving
Frédérique Hoppers

Artikelen met het onderwerp Pensioen:


 

Naar boven scrollen