Artikelen van Renate Peijs-Schoester

T: +31 (0)26 353 83 03
E: peijs@dirkzwager.nl


Renate heeft in Nijmegen (cum laude) rechten gestudeerd. Gedurende het laatste half jaar van haar studie heeft zij ondersteunende juridische werkzaamheden verricht bij Dirkzwager voor de sectie Arbeidsrecht. Na haar afstuderen is zij aansluitend in september 2006 als advocaat arbeidsrecht gestart. Als (inmiddels) senior advocaat houdt Renate zich bezig met het arbeidsrecht in de breedste zin des woords, zoals ontslag, reorganisatie, (wijziging van) arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid werknemer, concurrentiebeding en overgang van onderneming. Het onderwerp flexibele arbeidsrelaties heeft haar bijzondere belangstelling. Hierbij kan gedacht worden aan de Wet DBA en het inhuren van zzp'ers en overige flexwerkers, maar ook aan de bijzondere regelgeving die geldt bij flexibele arbeid, zoals ketenbepaling, opvolgend werkgeverschap en motivering concurrentiebeding.

Renate adviseert en procedeert voornamelijk ten behoeve van werkgevers variërend van het MKB tot non-profit instellingen, zoals organisaties in de zorg en (woning)coöperaties.
Polderoverleg mislukt; hoe nu verder?

Polderoverleg mislukt; hoe nu verder?

Het is de sociale partijen niet gelukt om tot een akkoord te komen over de huidige grote arbeidsmarktproblemen. Afgelopen maandag werd bekend dat het polderoverleg, dat al ruim anderhalf jaar duurt, is mislukt. De vakbonden zijn uit het overleg met VNO-NCW gestapt, nadat zij het niet eens werden over de ... Lees meer »

Derde Voortgangsrapportage Wet DBA

Derde Voortgangsrapportage Wet DBA

Staatssecretaris Wiebes is zijn toezegging dat hij in april 2017 de Tweede Kamer een Derde Voortgangsrapportage over de Wet DBA zal toezenden, nagekomen. Echter, de Derde Voortgangsrapportage bevat inhoudelijk weinig nieuws. In het bijzonder ten aanzien van de herijking van de criteria “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” wordt nog enkele inhoudelijke ... Lees meer »

Flex versus vast in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd….

Flex versus vast in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd….

Flex versus vast in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd…. De vorige bijdrage over flexibele arbeid in verkiezingsprogramma’s eindigde met de grote boze wolf die het gemunt lijkt te hebben op de ondernemersvrijheid. Weliswaar verhuld als Robin Hood die opkomt voor de zogenoemde schijnzelfstandigen, maar of dat nu recht doet aan het verhaal… ... Lees meer »

De schijnzelfstandige in Europeesrechtelijke zin versus Wet DBA

De schijnzelfstandige in Europeesrechtelijke zin versus Wet DBA

Zoals onze kantoorgenoot Sjaak van der Heul reeds schreef in zijn artikel “ACM waarschuwt zzp’ers om geen tariefafspraken te maken”, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een leidraad gepubliceerd inzake tariefafspraken voor zzp’ers in cao’s. Kort gezegd, komt het erop neer dat tariefafspraken voor zzp’ers verboden zijn, tenzij de ... Lees meer »

Rechter stelt Belastingdienst in het gelijk: piloot is werknemer

Rechter stelt Belastingdienst in het gelijk: piloot is werknemer

Afgelopen weekend is in de media aandacht besteed aan een geanonimiseerde uitspraak van de rechtbank Gelderland van 17 januari jl. De Arnhemse rechtbank stelde de Belastingdienst in het gelijk in haar standpunt dat een piloot die in 2011 louter voor één opdrachtgever – een Ierse luchtvaartmaatschappij, vermoedelijk Ryanair – werkte ... Lees meer »

Naar boven scrollen