Artikelen van Eric Boerma

T: +31 (0)26 353 83 36
E: boerma@dirkzwager.nl


Eric is sinds 1991 advocaat en is gestart in de algemene commerciële praktijk. Hij heeft zich in 1999 gekwalificeerd als sollicitor of the Supreme Court of England and Wales. Sedert 2000 legt Eric zich volledig toe op het arbeidsrecht en stond daarmee aan de wieg van de huidige sectie arbeidsrecht, die met 17 advocaten behoort tot de grotere arbeidssecties van Nederland. Eric geeft leiding aan de sectie arbeidsrecht.

De basis van Eric’s praktijk ligt in het algemene arbeidsrecht, zowel adviserend als procederend, waarbij hij zich toelegt grote en middelgrote (multi-)nationale) ondernemingen. Met enige regelmaat behandelt Eric arbeidsconflicten met forse impact. Daarnaast is strategisch arbeidsrecht een belangrijk focuspunt. Voorts wordt Eric veelvuldig ingeschakeld in medezeggenschapsvraagstukken.

Eric houdt zich ook regelmatig bezig met onderwerpen op het grensvlak van arbeids- en ondernemingsrecht en is hij vanuit zijn arbeidsrechtelijke expertise betrokken bij fusies en overnames.

Gedurende de laatste jaren is de inzet van Eric sterk gericht op de begeleiding van (grote) herstructureringen. Eric werkt daarbij in teams die veelal zijn samengesteld uit collega-advocaten en HR-functionarissen van de betrokken cliënt. Project- en timemanagement zijn dan belangrijke aandachtspunten. Daarmee is veel ervaring opgedaan.

Tenslotte ontwikkelt Eric een focus op het grensoverschrijdende arbeidsrecht. De transnationale en migrerende werknemer gaat aan de praktijk van Dirkzwager niet voorbij.

Eric maakt deel uit van een multidisciplinair team dat reorganisaties, fusies en overnames begeleidt.
Roadmap reorganisatie (5): De peildatum

Roadmap reorganisatie (5): De peildatum

We zijn al een aantal weken onderweg in deze roadmap reorganisatie. Vandaag zal ik de peildatum van een reorganisatie met u bespreken. Nadat een definitief besluit tot reorganisatie is genomen moet worden bepaald welke werknemers voor afvloeiing in aanmerking komen. De daarbij te hanteren ‘ontslagvolgorde’ wordt bepaald op basis van ... Lees meer »

Roadmap reorganisatie (1): Het voorgenomen besluit en de rol van de Ondernemingsraad

Roadmap reorganisatie (1): Het voorgenomen besluit en de rol van de Ondernemingsraad

Hierbij ons eerste artikel van de “roadmap reorganisatie” waarbij wij u mee willen nemen langs de verschillende aspecten van een reorganisatie. In dit eerste deel behandelen wij het voorgenomen besluit tot reorganisatie en de rol van de Ondernemingsraad hierin. Besluit tot reorganisatie De juiste formulering van een reorganisatiebesluit is cruciaal. ... Lees meer »

Naar boven scrollen