Artikelen van Steven Effting

T: +31 (0)24 3813 138
E: effting@dirkzwager.nl


Steven is sinds december 2015 als advocaat werkzaam op de sectie Ondernemingsrecht in Nijmegen. Hij heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarbij hij de nadruk heeft gelegd op het insolventierecht en het ondernemingsrecht in brede zin.

Vanuit deze achtergrond staat Steven veelal ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf bij op het gebied van handelsgeschillen, aansprakelijkheid, het opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden, incasso's, beslag- en executie en insolventie. Tevens is Steven actief betrokken bij de afwikkeling van faillissementen.
Adviesrecht ondernemingsraad geldt in beginsel wel in faillissement

Adviesrecht ondernemingsraad geldt in beginsel wel in faillissement

Het adviesrecht van de ondernemingsraad geldt in beginsel wél in de situatie dat een onderneming failliet is verklaard. Bij een voortzetting of doorstart van een onderneming zal de curator de ondernemingsraad daarom in beginsel in de gelegenheid moeten stellen zich over een voorgenomen doorstart of voortzetting uit te laten. Tot ... Lees meer »

Naar boven scrollen